top of page

STRAFFRÄTT

Straffrätten reglerar frågor om brott och deras påföljder. Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

Law_edited_edited.jpg
Straffrätt: Straffrätt

FÖRSVARARE I BROTTMÅL

Om du är misstänkt för ett brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att själv föreslå en advokat som du har förtroende för. Som din försvarare månar vi om dina rättigheter och hjälper dig genom hela rättsprocessen, från första polisförhöret till avslutad rättegång.

För att försäkra dig om att kunna få vår hjälp bör du vid första kontakten med polisen uppge att du önskar advokat Ann-Sofie Senkul vid Advokatbolaget Senkul som din försvarare.

Law_edited_edited.jpg
Straffrätt: Försvarare i brottmål

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Den som blivit utsatt för ett brott kallas för målsägande. Som målsägande kan man i vissa fall ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som utses av domstol för att hjälpa dig som utsatts för brott. Målsägandebiträdet ska ge dig stöd och tillvarata dina intressen och kan också föra skadeståndstalan i brottmålet.

Om du har blivit utsatt för ett vålds- eller sexualbrott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Som ditt målsägandebiträde stöttar vi dig genom hela processen och hjälper dig bland annat med din skadeståndstalan. Du kan och bör begära ett målsägandebiträde redan under förundersökningen.

För att önska någon från Advokatbolaget Senkul som målsägandebiträde anger du antingen namnet på den av våra medarbetare som du önskar, eller att du vill företrädas av någon vid Advokatbolaget Senkul. Våra kompetenta och erfarna medarbetare finns här för att på bästa sätt hjälpa dig genom hela processen.

Law_edited_edited.jpg
Straffrätt: Målsägandebiträde

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Om en vårdnadshavare misstänks för brott mot sitt barn kan det finnas behov av att en särskild företrädare utses för att tillvarata barnets rätt under förundersökningen och rättegången. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens ansvar i att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet.


Vi på Advokatbolaget Senkul har stor erfarenhet av att företräda barn i svåra situationer och ser alltid till barnets bästa!

Law_edited_edited.jpg
Straffrätt: Särskild företrädare för barn
bottom of page