top of page

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius publicus är en av länsstyrelsen särskilt utsedd och betrodd person med uppgift att bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Våra medarbetare advokat Ann-Sofie Senkul och biträdande jurist Kader Aktan är utsedda till Notarius publicus respektive biträdande Notarius publicus. Även vår biträdande jurist Anita Alm Pandeya är utsedd till biträdande Notarius publicus.

Vi tar emot på vårt kontor i Stockholm city. Vid överenskommelse kan vi även komma ut till Er.

Kontakta oss för tidsbokning och prisuppgifter.

Rubber Stamp with Handle_edited_edited.jpg
Notarius publicus: Service

I NOTARIUS PUBLICUS UPPDRAG INGÅR

 • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar

 • att närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts

 • att kontrollera lotteridragningar

 • att bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Rubber Stamp with Handle_edited_edited.jpg
Notarius publicus: Service

INFÖR DITT BESÖK

Inför ditt besök hos Notarius publicus bör du särskilt tänka på att

 • underskrifter som ska bevittnas av Notarius publicus ska göras i Notarius publicus närvaro. Underteckna därför inte handlingen i förväg.

 • om kopior ska bestyrkas måste original uppvisas.

 • ta med giltig identitetshandling.

Rubber Stamp with Handle_edited_edited.jpg
Notarius publicus: Service

VI HJÄLPER DIG MED

 • legalisering av en namnteckning på ett dokument

 • legalisering av två namnteckningar på ett dokument

 • legalisering av firmatecknares namn och behörighet på ett dokument

 • legalisering av två firmatecknares namn och behörighet på ett dokument

 • legalisering av fotokopia (efter uppvisande av original)

 • intygande / affidavit

 • apostille


För ytterligare information och prisuppgifter var vänlig kontakta oss på Advokatbolaget Senkul.

Rubber Stamp with Handle_edited_edited.jpg
Notarius publicus: Service
bottom of page