top of page
ann-sofie_edited_edited_edited_edited.png

ANN-SOFIE SENKUL

Advokat & Notarius Publicus

Ann-Sofie Senkul har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 1990. Sedan dess har hon arbetat outtröttligt för att bistå människor i behov av hjälp. Ann-Sofie Senkul är förordnad Notarius publicus sedan 1999 och medlem i Advokatsamfundet sedan 2007.

Sedan hon förordnades som Notarius publicus har hon arbetat med flera stora företag och myndigheter för att bland annat bestyrka handlingars äkthet. Hon har en djup kompetens inom både migrationsrätt och familjerätt och har arbetat med mål om vårdnad och barns boende sedan 1992.

Ann-Sofie Senkul har ett stort intresse för samhällsfrågor och arbetar kontinuerligt med barn och ungdomar i utsatta situationer och för mänskliga rättigheter. Hon har vigt sin karriär åt att hjälpa unga kvinnor och män med invandrarbakgrund att ta sig fram på arbetsmarknaden – särskilt inom den egna branschen. Hon har också under flera år engagerat sig ideellt i kvinnojoursverksamheter.

Ann-Sofie Senkul talar, förutom svenska och engelska, även turkiska. Hon har en gedigen kulturkompetens avseende Turkiet, Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal.

 • Brottmål – försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 • Familjerätt – medling, vårdnad, umgänge och barns boende.

 • Migrationsrätt - asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.

 • Socialrätt – tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM och LPT.


Kontaktuppgifter:


E-post: senkul@advokatsenkul.se
Mobil nr: +46 (0)73-434 05 01
Växel:+46 (0) 8 515 191 00

Presentationer: Advokat Ann-Sofie Senkul
kader_edited_edited_edited_edited_edited_edited_edited.png

KADER AKTAN

Biträdande jurist & Biträdande Notarius Publicus

Kader Aktan har studerat juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur.kand. 2016. Hon har även studerat företagsekonomi, offentlig upphandling och statsvetenskap.

Sedan februari 2019 arbetar Kader Aktan som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Kader Aktan arbetar främst med migrationsrätt, straffrätt och familjerätt. Hon är också förordnad biträdande Notarius Publicus.

Kader Aktan har tidigare arbetat med upphandling och inköp och har bred kunskap inom detta område. Hon har också stor kunskap kring internationell straffrätt och följer noga utvecklingen i ämnet.

Kader Aktan delar Ann-Sofie Senkuls intresse för samhällsfrågor och har bland annat arbetat med ungdomar i utsatta områden i Stockholm. Därutöver har hon engagerat sig ideellt i kvinnojoursverksamheter samt arbetat som verksamhetsledare för en kvinnojour.

Kader Aktan talar, förutom svenska och engelska, även kurdiska. Hon har en bred kulturkompetens avseende Mellanöstern och islam.

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal

 • Brottmål – målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 • Familjerätt – vårdnad, umgänge och barns boende.

 • Migrationsrätt – asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.

 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

 • Upphandling – upprättande av anbud samt övervakning av hela processen, sedvanliga upphandlaruppdrag för offentliga och privata aktörer, upprättande och granskande av inköpsavtal.

 

Kontaktuppgifter

 

E-post: aktan@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0)73-542 10 44
Växel:+46 (0) 8 515 191 00

Presentationer: Kader Aktan
anita_edited_edited_edited_edited.png

ANITA ALM PANDEYA

Biträdande jurist & Biträdande Notarius Publicus

Anita Alm Pandeya har studerat juridik vid Uppsala universitet och tog sin jur.kand. 2007. Hon har även studerat internationella relationer och hindi.

Sedan mars 2020 arbetar Anita Alm Pandeya som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul. Anita Alm Pandeya arbetar främst med affärsjuridik, migrationsrätt och familjerätt.

Anita Alm Pandeya har tidigare arbetat inom telekom-, IT- och tidningsbranschen. Hon har arbetat med nyetablering, förvaltning samt förvärv och försäljning av företag och har bred kunskap inom dessa områden. Hon har ett stort intresse för språk och kultur samt nationell och internationell företagsutveckling och engagerar sig löpande i såväl lokala som internationella projekt.

Anita Alm Pandeya talar, förutom svenska och engelska, även hindi och franska. Hon har en bred kulturkompetens avseende England, Australien och Indien.

Arbetar med:

 • Affärsjuridik – företagsetablering, förvärv och försäljning.

 • Avtalsrätt – upprättande och granskande av avtal.

 • Brottmål – målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 • Familjerätt – vårdnad, umgänge och barns boende.

 • Migrationsrätt – asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.

 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.


Kontaktuppgifter


E-post: almpandeya@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 76-307 09 04
Växel:+46 (0) 8 515 191 00

Presentationer: Anita Alm Pandeya
Dardan_edited_edited_edited_edited.png

DARDAN GERXHALIU

Biträdande jurist

Dardan Gerxhaliu har studerat juridik på Stockholms universitet och tog sin juristexamen 2017. Under hösten 2016 studerade han i Irland där han läste fördjupningskurser inom europarätt med fokus på Europakonventionen och unionsrättens förhållande till nationell rätt.

Sedan han tog sin juristexamen har Dardan Gerxhaliu hunnit arbeta som jurist på både myndigheter och en annan juridisk byrå. Han började arbeta som biträdande jurist hos advokat Ann-Sofie Senkul under hösten 2021 och åtar sig uppdrag främst inom familjerätt, straffrätt och migrationsrätt.

Dardan Gerxhaliu har dessutom ett stort intresse för internationell politik samt mänskliga rättigheter. Det har gjort att han idag har goda kunskaper om Sveriges internationella förpliktelser som fokuserar på just mänskliga rättigheter.

Dardan Gerxhaliu talar, förutom svenska och engelska, även albanska. Han har en bred kulturkompetens avseende Balkanhalvön och Östeuropa.

 

Arbetar med:

 • Avtalsrätt - upprättande och granskande av avtal

 • Brottmål – målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 • Familjerätt – vårdnad, umgänge och barns boende.

 • Migrationsrätt – asyl, medborgarskap, anknytning och arbetstillstånd samt övriga migrationsärenden.

 • Socialrätt - tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

 

Kontaktuppgifter

 

E-post: dardan@advokatsenkul.se
Mobil: +46 (0) 73 - 330 89 10
Växel:+46 (0) 8 515 191 00

Presentationer: Dardan Gerxhaliu
bottom of page