top of page
Family Photo Album_edited_edited.jpg

FAMILJERÄTT

Med bred och gedigen kompetens inom familjerätt erbjuder vi pålitlig juridisk hjälp vid vårdnadstvister och övriga familjerättsliga frågor. Vi månar om att dina, såväl som barnets, rättigheter respekteras.

Vi förespråkar en proaktiv hållning till ekonomisk familjerätt och hjälper dig och din familj med framtidsfullmakt, testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Vårdnad om barn

AdobeStock_314128387_edited_edited_edite

Vårdnad kan vara gemensam där den delas mellan föräldrarna eller så kan den vara ensam om en förälder inte anses vara en lämplig vårdnadshavare. Gemensam vårdnad är i lagens mening det bästa alternativet. Där delar båda föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad. Vi företräder föräldrar i mål rörande frågor om vårdnad om barn. Kontakta oss för rådgivning om du är i behov av juridisk hjälp.

Umgänge

Mother and Daughter Love_edited_edited_e

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller att de har annan kontakt, till exempel via telefon eller videosamtal. Umgänget är till för barnet och hur ett barns umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med ska se ut, ska bestämmas utifrån vad som är bäst för barnet.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt, mor och dotter, generationsskifte, vigsel, brud, mamma, framtidsfullmakt, tillit, arv, testamente

En framtidsfullmakt blir giltig om du vid en framtida tidpunkt inte längre kan förstå följderna av dina beslut. Det är ett alternativ till god man och förvaltare. Framtidsfullmakten ger dig möjlighet att själv bestämma vem som i framtiden ska få rätt att sköta dina privata angelägenheter om du skulle hamna i ett läge där du förlorar din beslutsförmåga. En framtidsfullmakt kan till exempel bli gällande vid demens, psykisk störning eller annan sjukdom. För att fullmakten ska vara giltig krävs att tillståndet är varaktigt, det vill säga pågår under en lång och sammanhängande tid. Framtidsfullmakten ska också uppfylla vissa lagstadgade formkrav för att vara giltig och det är därför en god idé att få din framtidsfullmakt granskad av en jurist.
 

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar och du själv tas om hand av någon särskild person den dag du själv inte längre har förmågan? Vi kan granska din egenhändigt komponerade fullmakt, eller hjälpa dig att skriva en framtidsfullmakt enligt dina önskemål.

Barns boende

Kids Playing_edited.png

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet. Kontakta oss för rådgivning kring ditt barns boende.

Äktenskapsförord och samboavtal

samboavtal_edited_edited_edited_edited.png

Trots att det kan kännas oromantiskt och negativt laddat är det ofta en god idé att komma överens om ekonomiska frågor medan man fortfarande är lycklig och nöjd i sitt förhållande.

Vi hjälper dig som vill skydda dina ekonomiska tillgångar under pågående, eller inför ett stundande, äktenskap eller samboskap genom att upprätta äktenskapsförord och samboavtal.

Testamente

testamente_edited_edited_edited_edited_edited.png

Vill du försäkra dig om att dina tillgångar går vidare i enlighet med dina önskemål? Eller vill du skydda dina arvingars framtida arv genom att göra det till deras enskilda egendom? Har du andra önskemål gällande  Kontakta oss så hjälper vi dig att skriva ett testamente.

bottom of page