top of page

KOSTNAD

Det finns olika sätt att bekosta juridiska tjänster. I ärenden om LVU, LPT och LVM kan du ha rätt till ett offentligt biträde. Har du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att det för dig som klient blir helt kostnadsfritt. I övrigt finns det vid tvist i domstol möjlighet att ansöka om rättshjälp eller att använda sig av rättsskyddet i din hemförsäkring.
 

I ärenden gällande vårdnad om barn erbjuder vi alltid en kostnadsfri inledande telefonrådgivning om 30 minuter. Vi utreder också om du har rätt till rättshjälp eller rättsskydd och ansöker om det åt dig.

Läs mer
Kostnad: Service
bottom of page