top of page
Flygplatspassage

MIGRATIONSRÄTT

Vi på Advokatbolaget Senkul har bred kompetens inom migrationsrätt och hjälper dig med alla frågor gällande uppehålls- och arbetstillstånd i samt visum till Sverige.

Migrationsrätt: Expertis

ARBETSTILLSTÅND

Vi är specialiserade på arbetstillstånd och hjälper dig som privatperson att ansöka om arbetstillstånd. Vi biträder även företag vid frågor om arbetstillstånd för anställda. Även du som befinner dig i Sverige med ett uppehållstillstånd för studier och nu ska börja arbeta kan få hjälp av oss med din arbetsansökan.

Vi hanterar både förstagångsansökningar och ansökningar om förlängning av befintliga arbetstillstånd.

Signing a Contract_edited.jpg
Migrationsrätt: Expertis

ASYL

En utländsk medborgare som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som handlägger ärendet. Som asylsökande har du oftast rätt till ett offentligt biträde och du kan själv föreslå en advokat eller jurist som du har förtroende för. Som offentligt biträde kan vi hjälpa dig med din process och tillvarata dina rättigheter.

Signing a Contract_edited.jpg
Migrationsrätt: Expertis

UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ANKNYTNING

Finns någon av dina familjemedlemmar i Sverige eller har du någon annan särskild anknytning till Sverige? Då kan du ha rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverket handlägger alla ärenden om uppehållstillstånd och med den så kallade ”Tillfälliga lagen” har förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige förändrats. Vi har lång och gedigen erfarenhet från ärenden rörande uppehållstillstånd. Vi ger råd och hjälper dig med din ansökan.

uppehållstillstånd anknytning_edited.jpg
Migrationsrätt: Expertis

SVENSKT MEDBORGARSKAP

Om du vill ansöka om svenskt medborgarskap hjälper vi dig gärna. Vi kan även hjälpa dig som inte längre vill vara svensk medborgare med en ansökan om att bli befriad från ditt svenska medborgarskap.

Ett svenskt medborgarskap är ett rättsligt förhållande mellan den svenska staten och dess medborgare som syftar till att stärka samhörigheten med Sverige och förena det svenska folket. Sverige, liksom flera andra länder, tillåter dubbelt medborgarskap. Det innebär att du kan behålla ditt tidigare medborgarskap även om du blir medborgare i Sverige. En utländsk medborgare som är bosatt i Sverige med permanent uppehållstillstånd har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare, men med det svenska medborgarskapet följer ett antal fördelar. Däribland återfinns den absoluta rätten att bo och arbeta i Sverige samt rösträtt till riksdagsvalen. Det finns också krav på svenskt medborgarskap för den som vill bli invald i riksdagen och den som vill arbeta som polis eller yrkesmilitär i Sverige. Ett svenskt medborgarskap kan också underlätta arbete i andra EU-länder.

Du som föds med rätt till svenskt medborgarskap via någon av dina föräldrar, men är född utanför Sverige och inte heller har bott i Sverige riskerar att förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det.

medborgarskap_edited_edited_edited.jpg
Migrationsrätt: Expertis
bottom of page