top of page

AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik omfattar de juridiska ekonomiska frågor som styr affärs- och kommersiella transaktioner.

 

Vi hanterar frågor inom avtalsrätt, uppstart av företag samt upphandling.

Starta företag

Business Colleagues_edited_edited.png

Vi hjälper dig att etablera ditt företag - till exempel genom att starta, förvärva och sälja bolag. Vi informerar om passande bolagsform, som aktiebolag, enskild firma, handels- eller kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening. Har du ett redan etablerat företag eller en idé för en ny start-up verksamhet? Våra kunniga jurister följer dig genom hela processen.

Upphandling

Group Of Business People Sitting Around

Hos oss kan du och ditt företag få hjälp med upphandling. Vi utför upphandlingsuppdrag för både offentliga och privata aktörer. 

 

Vi upprättar anbud och följer hela processen. Vi upprättar och granskar även inköpsavtal.

 

Kontakta oss idag för mer information.

Avtal

Signing Contract_edited_edited.png

Hos oss kan du som privatperson och företag få hjälp att upprätta, granska, ändra samt tolka avtal och fullmakter. Vi bistår dig vid avtalstvister och arbetar med tvistelösning gällande fordran eller obestånd då företag eller privatpersoner inte kan betala sina skulder.

I Sverige råder så kallad avtalsfrihet. I korthet innebär det att man har rätt att avtala om vad man vill med vem man vill, förutsatt att det är ömsesidigt och att avtalande parter är myndiga. Utan avtalsfrihet finns ingen fri marknad att köpa, sälja eller byta varor och tjänster. Om vi inte kan ingå avtal kan vi alltså inte köpa eller sälja något vilket i sin tur innebär att vi inte har någon marknadsekonomi. 

Ett avtal kan i princip handla om vad som helst, men det faller vanligtvis in under någon etablerad avtalstyp. Vanliga avtalstyper är till exempel anställningsavtal, bolagsavtal, försäkringsavtal, låneavtal, nyttjandeavtal, uppdragsavtal och överlåtelseavtal.

I svensk lagstiftning finns flera olika typer av regelverk som syftar till att bereda den svagare parten i avtalsförhållanden skydd. Regelverken finns för att skydda människor från att ingå förhastade eller oförmånliga avtal. Bestämmelserna ger en mer rättvis marknad och medför att den inre marknaden fungerar så bra som möjligt.

Den allmänna avtalsrätten omfattar avtals uppkomst, avtalstolkning, förändringar av avtalets innehåll och regler för om avtalet inte följs. Reglerna för ett avtal kommer dels från lagstiftning inklusive förarbeten, rättspraxis och doktrin dels från avtalet i sig och allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja.

Kontakta oss för mer information och hjälp med ditt avtal.

bottom of page