top of page

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik omfattar de juridiska ekonomiska frågor som styr affärs- och kommersiella transaktioner. Vi hjälper dig med frågor inom avtalsrätt, uppstart av företag samt upphandling.

FAMILJERÄTT

Vi har en bred och gedigen kompetens inom familjerätt och erbjuder pålitlig juridisk hjälp vid vårdnadstvister och övriga familjerättsliga frågor. Vi ser alltid till att dina, såväl som barnets, rättigheter respekteras.

MIGRATIONSRÄTT

Vi på Advokatbolaget Senkul har bred kompetens inom migrationsrätt och hjälper dig med alla frågor gällande uppehålls- och arbetstillstånd i och visum till Sverige.

SOCIALRÄTT

Socialrätten är en del av förvaltningsrätten och behandlar det sociala området inom svensk lagstiftning. I socialrätt ingår socialförsäkringsrätt, lagar och regler kring hälsa och sjukvård, bidrag samt vård av barn och unga. Aktuella lagrum är bland annat LVU, LSS och Socialtjänstlagen. Vi arbetar främst med ärenden gällande omhändertagande enligt LVU, LVM och LPT.

STRAFFRÄTT

Straffrätten reglerar frågor om brott och deras påföljder. Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som målsägandebiträde, försvarare och särskild företrädare för barn.

NOTARIUS PUBLICUS

Notarius publicus är en av länsstyrelsen särskilt utsedd och betrodd person med uppgift att bistå allmänheten i vissa särskilda frågor. Våra medarbetare Ann-Sofie Senkul och Kader Aktan är utsedda till Notarius publicus respektive biträdande Notarius publicus. Vi tar emot på vårt kontor i Stockholm city. Vi kan vid behov även komma till er. Ring eller e-posta för tidsbokning.

Arbetsområden: Expertis
bottom of page