top of page
runda byggnader

AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik omfattar de juridiska ekonomiska frågor som styr affärs- och kommersiella transaktioner.

 

Vi hanterar frågor inom avtalsrätt, uppstart av företag samt upphandling.

Affärsjuridik: Expertis

STARTA FÖRETAG

Vi hjälper dig att etablera ditt företag - till exempel genom att starta, förvärva och sälja bolag. Vi informerar om passande bolagsform, som aktiebolag, enskild firma, handels- eller kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening. Har du ett redan etablerat företag eller en idé för en ny start-up verksamhet? Våra kunniga jurister följer dig genom hela processen.

UPPHANDLING

Hos oss kan du och ditt företag få hjälp med upphandling. Vi utför upphandlingsuppdrag för både offentliga och privata aktörer. Vi upprättar anbud och följer hela processen. Vi upprättar och granskar även inköpsavtal.

Affärsjuridik: Expertis

AVTAL

Hos oss kan privatpersoner och företag få hjälp med att upprätta, granska, ändra samt tolka avtal och fullmakter. Vi bistår även vid avtalstvister och arbetar med tvistelösning gällande fordran eller obestånd då företag eller privatpersoner inte kan betala sina skulder. Kontakta oss för mer information och hjälp med ditt avtal.

Ett avtal kan i princip handla om vad som helst, men det faller vanligtvis in under någon etablerad avtalstyp. Vanliga avtalstyper är bland andra anställningsavtal, bolagsavtal, försäkringsavtal, låneavtal, nyttjandeavtal, uppdragsavtal och överlåtelseavtal. Den allmänna avtalsrätten omfattar avtals uppkomst, avtalstolkning, förändringar av avtalets innehåll och regler för om avtalet inte följs. Reglerna för ett avtal kommer dels från lagstiftning inklusive förarbeten, rättspraxis och doktrin dels från avtalet i sig och allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja.

I Sverige råder så kallad avtalsfrihet. I korthet innebär det att man har rätt att avtala om vad man vill med vem man vill, förutsatt att det är ömsesidigt och att avtalande parter är myndiga. Utan avtalsfrihet finns ingen fri marknad att köpa, sälja eller byta varor och tjänster. Om vi inte kan ingå avtal kan vi alltså inte köpa eller sälja något vilket i sin tur innebär att vi inte har någon marknadsekonomi. 

I svensk lagstiftning finns flera olika typer av regelverk som syftar till att bereda den svagare parten i avtalsförhållanden skydd. Regelverken finns för att skydda människor från att ingå förhastade eller oförmånliga avtal. Bestämmelserna ger en mer rättvis marknad och medför att den inre marknaden fungerar så bra som möjligt.

bottom of page