top of page

SOCIALRÄTT

Socialrätten är en del av förvaltningsrätten och behandlar det sociala området inom svensk lagstiftning. I socialrätt ingår socialförsäkringsrätt, lagar och regler kring hälsa och sjukvård, bidrag samt vård av barn och unga. Aktuella lagrum är bland annat LVU, LSS och Socialtjänstlagen. Vi arbetar främst med ärenden om LVU, LVM och LPT.

Courthouse Steps_edited.jpg
Socialrätt: Socialrätt

LVU – LAGEN OM VÅRD AV UNGA

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller i ärenden där barn blir omhändertagna av socialtjänsten. Både barn och vårdnadshavare har rätt till egna offentliga biträden.

Courthouse Steps_edited.jpg
Socialrätt: LVU

LVM – LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) gäller i ärenden där vuxna missbrukare omhändertas av socialtjänsten. Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.

Courthouse Steps_edited.jpg
Socialrätt: LVM

LPT – LAGEN OM PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) gäller omhändertagande av personer som läkare bedömt lider av en allvarlig psykisk störning eller där domstolen dömt till psykiatrisk vård. Den omhändertagne har rätt till ett offentligt biträde.

Courthouse Steps_edited.jpg
Socialrätt: LPT
bottom of page