top of page
Flygplatspassage
Migrationsrätt: Expertis

MIGRATIONSRÄTT

Advokatbolaget Senkul har arbetat med migrationsfrågor i mer än 30 år. 

Vi hjälper dig med alla frågor gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd och visum till Sverige.

Arbetstillstånd

Work Environment_edited_edited_edited.pn

Vi är specialiserade på arbetstillstånd och hjälper dig som privatperson med din ansökan. Vi biträder även företag vid frågor om arbetstillstånd för anställda. Även du som befinner dig i Sverige med ett uppehållstillstånd för studier och nu ska börja arbeta kan få hjälp av oss med din arbetsansökan.

Vi hanterar både förstagångsansökningar och ansökningar om förlängning av befintliga arbetstillstånd.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

uppehållstillstånd anknytning_edited_edited.png

Finns någon av dina familjemedlemmar i Sverige eller har du någon annan särskild anknytning till Sverige? Då kan du ha rätt till uppehållstillstånd. Migrationsverket handlägger alla ärenden om uppehållstillstånd och i samband med de lagändringar som skett de senaste åren har förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av anknytning till Sverige förändrats. Vi har lång och gedigen erfarenhet från ärenden rörande uppehållstillstånd. Vi ger råd och hjälper dig med din ansökan.

Medborgarskap

medborgarskap_edited_edited_edited_edite

Om du vill ansöka om svenskt medborgarskap hjälper vi dig gärna. Vi kan även hjälpa dig som inte längre vill vara svensk medborgare med en ansökan om att bli befriad från ditt svenska medborgarskap.

Ett svenskt medborgarskap är ett rättsligt förhållande mellan den svenska staten och dess medborgare som syftar till att stärka samhörigheten med Sverige och förena det svenska folket. Sverige, liksom flera andra länder, tillåter dubbelt medborgarskap. Det innebär att du kan behålla ditt tidigare medborgarskap även om du blir medborgare i Sverige. En utländsk medborgare som är bosatt i Sverige med permanent uppehållstillstånd har i princip samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare, men med det svenska medborgarskapet följer ett antal fördelar. Däribland återfinns den absoluta rätten att bo och arbeta i Sverige samt rösträtt till riksdagsvalen. Det finns också krav på svenskt medborgarskap för den som vill bli invald i riksdagen och den som vill arbeta som polis eller yrkesmilitär i Sverige. Ett svenskt medborgarskap kan också underlätta arbete i andra EU-länder.

Du som föds med rätt till svenskt medborgarskap via någon av dina föräldrar, men är född utanför Sverige och inte heller har bott i Sverige riskerar att förlora ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år. För att undvika att du förlorar ditt svenska medborgarskap kan du ansöka om att få behålla det.

Asyl

Coast_edited_edited.png

En utländsk medborgare som flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. Det är Migrationsverket som handlägger ärendet. Som asylsökande har du oftast rätt till ett offentligt biträde och du kan själv föreslå en advokat eller jurist som du har förtroende för. Som offentligt biträde kan vi hjälpa dig med din process och tillvarata dina rättigheter.

Permanent uppehållstillstånd

PUT bild_edited.png

Med ett tidsbegränsat eller tillfälligt uppehållstillstånd får du bara stanna i Sverige under en begränsad tid. Men ett permanent uppehållstillstånd ger dig rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid.

Om du har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en viss tid och även uppfyller de övriga kraven kan du ha rätt till ett permanent uppehållstillstånd. För att det ska vara möjligt för dig att få ett permanent uppehållstillstånd behöver du aktivt ansöka om det. Kontakta oss för råd och hjälp med din ansökan. 

Visum för besök

testamente_edited_edited_edited_edited_edited.png

Det finns många anledningar till att vilja eller behöva besöka Sverige. Är du medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om visum för att komma till Sverige. Om du är bosatt här i Sverige och har släkt eller vänner som vill besöka dig och behöver visum för att resa till Sverige behöver de även en inbjudan från dig. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din visumansökan.

bottom of page